4Seasons – Chè Trà Kem

contact us

Đặt hàng qua số điện thoại tại cửa hàng: 02.4224.60.555

Hoặc hotline: 0975.173.988

facebook: http://fb.com/4seasonsvn

with love

Số tài khoản ngân hàng MB: 0110124141001 Nguyễn Thị Thu Hương Chi nhánh MB Mỹ Đình

Enjoy the best Chè with your close guys